Om

 


Peter Dean (f. 1990) bor og arbeider i Oslo.
post@peterdean.no
Instagram: @peter_og_landskapet

 

Mitt kunstnerskap går ut på å utforske menneskers forhold til resten av naturen, og å reflektere rundt de etiske aspektene ved antroposentrisme – tanken om at mennesker er hevet over resten av naturen og de eneste med egenverdi. I denne utforskningen har jeg selv en sentral rolle: Ved å oppholde meg i naturlandskaper som tilsynelatende mangler menneskelige påvirkninger, og ved å bruke det jeg kaller praktisk fenomenologi som verktøy, forsøker jeg å skape relasjoner med naturen som ikke tar baser seg i dens nytteverdi, men i tanken om at naturen har en verdi i seg selv. I disse møtene med naturen bruker jeg min egen kropp og sanselighet som utgangspunkt for undersøkelser og observasjoner av den. Det jeg ser, smaker, hører, føler og tenker dokumenterer jeg med fotografi, video, tekst, målinger, skjemaer og skisser.
 
Arbeidene mine er ofte både immaterielle, tidsbestemte og stedsspesifikke, med røtter fra performance, land art og konseptuelt fotografi. Kunstnerskapet inkluderer også et samarbeid med den svenske kunstneren Oscar Hagbard i kunstnerduoen Oscar & Peter, medgrunnlegger av økokunstgruppa Mose og som fast deltager i land art-gruppen Spatial Operations Company.

 

Oscar & Peter
Økokunstgruppa MOSE
Spatial Operations Company (tidligere Kunstmilitsen/Art Militia)